Hjem / Om rkk / Les mer om / Uttalelse fra utd.dep.  

Uttalelse fra utdanningsdepartmentet om RKK og Skolenes rolle som regionalutvikler

Tidligere statsekretær i utdannings- og forskningsdepartementet, nå forskningsdirektør ved UiS, Helge Ole Bergesen uttalte følgende om RKK i oktober 2005:

"- For Rogalands del er lett og med høy grad av sikkerhet å kunne fastslå at regionen og lokalsamfunnene i dag har nådd langt og oppnådd resultater det gjelder å utnytte kompetansen i den lokale skolen i et konstruktivt samarbeid med arbeids- og næringslivet. Rogaland Kurs og Kompetansesenter for etter- og videreutdanning er et levende uttrykk for dette."

Dette sier statskretær i utdannings- og forskningsdepartementet Helge Ole Bergesen i sin artikkel i tidsskriftet "Rogaland i Utvikling".
Han fortsetter med å si:
"- Med 32 lokale ressurssentre - spredt fra Sauda i nord til Egersund i sør, er det, så langt jeg kan bedømme, skapt en "vinn-vinn-situasjon" mange bør kunne lære av utenfor Rogaland."

Bergesen_RKK_RiU