Hjem / Om rkk  

Om RKK

16. juli 2018

kjerag

Litt populært sagt var målet med etableringen av RKK å utvikle opplæringstilbud av høy kvalitet til lavest mulig pris. Basisen i konseptet var den allerede eksisterende infrastrukturen i form av over 32 videregående skoler i Rogaland fylke og skolenes lærekrefter.

Modellen skulle åpne for et større samspill mellom offentlige investeringer (skolene) og det private næringsliv. Samtidig ble det naturlig at vi påtok oss en innovativ rolle som utvikler av nye pedagogiske metoder, særlig i tilknytning til moderne IKT.

Bakgrunn for etableringen var at oljeindustrien fikk sin oppstart i Norge på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Store multinasjonale selskaper opprettet hovedkontorer i Stavanger-regionen og vi fikk i løpet av få år et meget innovativt og fremtidsrettet lokalt næringsliv med internasjonale forgreininger... | les mer...

 

Administrasjonen - organisasjonskart

... | Les mer...

Historikk

I 1988 vedtok det daværende utdanningsdepartmentet at alle videregående skoler skulle etablere et såkalt "ressurssenter" for å ta seg av... | Les mer...
 

Voksenopplæringskurs

RKK har vært Rogaland fylkeskommune sin største leverandør av voksenopplæringskurs siden 2001 for voksne rettighetselever. | Les mer...

RKK Fagskolen

I 2002 ble det bestemt at all utdanning i skiktet mellom videregående og høgskole, med varighet mellom ½ og 2 år, skulle legges under fagskolebegr... | Les mer...
 

Universitet og høyskole

... | Les mer...