Hjem / Nyheter  

Søk på RKKs nettsider

NYHETER

19. april 2014

RKK Kazakhstan - Branch office åpnet i Ust Kamenogorsk 22 November 2010

30. november 2010

Mandag 22. november 2010 ble RKKs kontor i Ust-Kamenogorsk høytidelig åpnet av den norske ambassadøren i Kazakhstan Dag. M . Halvorsen. Samtidig ble etableringen av stiftelsen Kazakh-Norwegian Fund markert. RKKs administrasjon i Ust-Kamenogorsk hadde sammen med regionale myndigheter (Akimat) lagt opp et omfattende program for dagen. Sammen med RKKs ledelse besøkte ambassadøren Akimatet i Ust... | Les mer...

"Education,Science,Sport and Tourism in the Great Revival Epoch" - Ashkabad, Turkmenistan

30. november 2010

En delegasjon fra RKK deltok 24 - 26 November på International Exhibition and Scientific Conference - " Education, Science , Sport ,and Tourism in the Great Revival Epoch" i Ashkabad i Turkmenistan. Konferansen hadde over 250 deltagere fra hele verden. Den største delegasjonen var fra EU, da EU er valgt som landets hovedsamarbeidspartner innen utviklig av utdanningssystemet. RKK pr... | Les mer...

IKT i nordisk fiskeriutdanning

29. november 2010

RKKs Leif Knudsen innledet 22 nov 2010 til en presentasjon av RKKs tenkning og praksis for bruk av IKT og Internett for å lette tilgang til læring. Blant de besøkende var gjester fra fiskeriutdanning på Island, Grønland, Færøyene og Norge, alle deltakere i prosjektet "Vestnordisk samarbeid om fjernundervisning innen fiskeri og havbruk" finansiert av Nordisk Ministerråd og Nordplus-... | Les mer...

Seminar: RKK satser på basiskompetanse i arbeidslivet!

26. november 2010

RKK inviterer onsdag 8. desember til seminar om basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Seminaret arrangeres på Møllehagen sammen med Gand opplæringssenter. På programmet står informasjon... | Les mer...

Fagskole i helse og sosialfag

16. november 2010

RKKs Leif Knudsen og Inga Sandnes deltok på fagskolekonferansen i regi av NUFHS 3.-4. november 2010, og fikk bekreftet oppfatningen av at fagskoleutdanninger er i vinden. Det var både helsefaglige og helsepolitiske trender som bekreftet dette inntrykket. I tillegg var det interessante oppsummeringer av erfaringer fra regionaliseringen av forvaltningen og fagskolepolitiske utfordringer som b... | Les mer...

Fagskole, statistikk og kvalitetsutvikling

16. november 2010

RKK deltok på en svært interessant samling forleden i regi av NOKUT om nye krav til rapportering og statistikk. RKK registrerer med stor interesse at sentrale, nasjonale myndigheter nå er på banen og stiller både krav og ser potensialet i fagskoleutdanninger. RKK ser på rapporteringsarbeidet som en del av kvalitetsutviklingen og ser fram til å kunne måle seg mot nasjonale trender. RKK ga på ko... | Les mer...

RKK-støtte til NAMFI i Namibia

16. november 2010

Vår samarbeidspartner NAMFI i Walvis Bay i Namibia er i ferd med å gjennomføre planene om å opprette et maritimt rednings- og sikkerhetssenter. Senteret tar sikte på å bli finansiert med offentlige og private midler. For å markere RKKs støtte til dette, overrakte RKK en gave på NAD 30.000,- som starten på et fond for finansiering av senteret. Gaven ble overrakt på en tilstelning i Fiskeridepar... | Les mer...

Automasjonsstudenter fra Nigeria

16. november 2010

Søndag 14. november ankom en gruppe på 13 nigerianske automasjonsstudenter. Disse skal gjennomgå tre måneders opplæring på Stord opplæringssenter i regi av RKK. Studentenes opplæring blir finansiert av FN-organisasjonen UNITAR.... | Les mer...

Kazakh-Norwegian Fund, Ust Kamenogorsk Kazakhstan

26. oktober 2010

Sist uke arrangerte "Kazakh-Norwegian Fund" et samarbeidsmøte i Ust Kamanogorsk.Det var ca 100 inviterte til møtet som tok for seg samarbeide mellom Utdanningsinstitusjoner, Næringsliv og Offentlig forvaltning. Deltagerne som var fra Semey og Ust Kamenogorsk viste stort engasjement, noe som lover godt for det videre samarbeide innen yrkesutdanning i Øst Kazakhstan. "Kazkh - No... | Les mer...

Uganda delegasjon på besøk

21. oktober 2010

Prosjektgruppen for utdanningsprosjektet vårt i Uganda har denne uken statusmøte i Stavanger. Status og videre planer er på agendaen. Samtidlig vil man besøke OD, Aker Solutions og de vider... | Les mer...