Hjem / Nyheter  

Søk på RKKs nettsider

NYHETER

16. juli 2018

Nye videreutdanningsmuligheter for kokker i hele landet godkjent!

13. november 2015

Forpleiningsleder i maritim sektor er en ny 1-årig videreutdanning som nå er offentlig godkjent og unik i Norge høsten 2015. Den er etablert ved Karmsund vgs og drives av RKK Karmsund. Rolf Jarl Sjøen er faglig ansvarlig og ser fram til å starte opp utdanningen skal videreutdanne kokker til forpleiningsleder, en viktig mellomlederstilling med ansvar for viktige oppgaver ombord. Oppstart av før... | Les mer...

Avslutningskonferanse OnStage

13. november 2015

Unge innvandrere kan gjennom OnStage-prosjektets virkemidler styrke sine muligheter i arbeidsmarkedet takket være prosjektet "ON STAGE - Styrking av ansettelsesmuligheter for unge innvandrere ved bruk av BIOGRAFISK ROLLESPILL og elementer av DRAMA" Prosjektpartnerskapet inviterte 25. september 2015 europeiske interessentgrupper til å møte og delta i "Unge på scenen", et... | Les mer...

Forkurs: ny, utsatt søknadsfrist 1. september

14. august 2015

Vårt populære forkurs for ingeniør har fått utsatt søknadsfristen fra 15. august til 1. september! Årsaken er at det i løpet av de siste par dagene har kommet svært mange nye søkere, flere henvendelser og mange spørsmål. Vi ser en markant økt interesse også i søk etter denne type tilbud med nesten 300% økning i antall treff, og holder derfor døren åpen en stund til slik at flere skal få anle... | Les mer...

EU-prosjektet OnStage klart med 3 nye produkter

22. juli 2015

On Stage prosjektet (2013‐1-NO1-LEO05‐06159) har som mål å styrke unge immigranters muligheter på arbeidsmarkedet ved hjelp av biografisk rollespill og elementer av drama. Partnere fra Norge, Portugal, Spania, Hellas og Østerrike har utviklet didaktisk materiell rettet mot lærere og rådgivere innen yrkesfaglig utdanning som jobber med den 1. og den 2. generasjoner innvandrere innen bygningsar... | Les mer...

Studere til høsten? Søk støtte i Lånekassen!

19. mai 2015

SØK TIDLIG Skal du fortsette å studere til høsten? Nå kan du søke om støtte fra Lånekassen hvis du har studieplass. SIGNER ELEKTRONISK Du kan enkelt signere avtalen om støtte med Ban... | Les mer...

Kjell Arholm stipend

27. juni 2014

Tirsdag 24. juni ble årets Kjell Arholm stipend delt ut. Prisen har vært utdelt hvert år f.o.m. 1995. Kjell Arholms minnestipend ble opprettet av styret i RKK – og er et reisestipend. Formålet med stipendet er å studere videregående opplæring i utlandet og utvikling av internasjonalforståelse. Styret for minnestipen det består av Fylkesordfører, leder for styret i RKK, leder avopplærings... | Les mer...

Infomøter om helsefagutdanninger Dalane vgs 17. juni

05. juni 2014

Invitasjon til informasjonsmøter om Helsefagarbeider Fagskole helsefag Tid: Tirsdag 17. juni 2014 Sted: Dalane videregående skole (auditoriet 3. etg.) Kl. 13.00 – 14.00: Info om... | Les mer...

Direktør for prosjektutvikling Kjell Håvard Sævareid går av med pensjon

04. juni 2014

Direktør for prosjektutvikling Kjell Håvard Sævareid har i dag sin siste arbeidsdag som ansatt i RKK, og blir med det pensjonist. Alle formelle oppgaver er nå enten avsluttet eller overbr... | Les mer...

Yrkessjåfører: vellykket etterutdanning

03. juni 2014

Haugaland vgs har stått for en svært vellykket gjennomføring av vårens kombinertkurs i etterutdanning for yrkessjåfører. Bilde: Bilene står klare til økonomikjøring. Åtte sjåfører gjenn... | Les mer...

Haugaland vgs godkjent som lærested

03. februar 2014

Haugaland vgs har nå blitt godkjent lærested for etterutdanning av yrkessjåfører. Skolen kan nå tilby opplæringsløp innen : Regelmessig etterutdanning for godstransport Sammensatt etterutdanning for person og godstransport Utvidelse av kompetanse fra person til godstransport Utvidelse av kompetanse fra gods til persontransport Kontaktperson - Jan Magne Sørli, 952 65 479 eller sorli... | Les mer...