Hjem / Internasjonalt / Nigeria / Om unitar  

RKK og UNITAR i partnerskap

RKK og UNITAR – FN´s organisasjon for opplæring og forskning

RKK_Unitar

Partnerskap Avtale

På et møte i Genève onsdag 4. august 2010 signerte RKK og UNITAR – FNs Organisasjon for opplæring og Forskning en ”Partnerskap Avtale” som gjelder “Kapasitetsbygging og trening for UNITAR prosjekter I Afrika”. Mål for Partnerskap avtalen er følgende; “ Denne Partnerskap avtalen mellom UNITAR og RKK er etablert og basert på krav til, og erfaring fra et fruktbart opplæringsprogram for kvalifisering av arbeidskraft for Nigeria. Partnerskap avtalen er signert med et langtidsperspektiv, og med målsetning i å styrke partnerskapet.

Samarbeidet vil i den første fasen dreie seg om opplæring og kvalifisering av arbeidskraft til oljeindustrien i Nigeria. En vil også se på utvikling av og oppgradering av infrastruktur i flere regioner i Nigeria. Dette vil bli gjort gjennom studier i samarbeide med lokale myndigheter. Partene vil i løpet av kort tid også utvide dette arbeidet til flere land i Afrika der FN har sine prosjekter. RKK ser fram til et fruktbart og langsiktig samarbeide med FNs eksperter i Genève og Afrika og også med Myndigheter og Næringsliv i de landene og regionene vi vil utvikle samarbeide med. Vi vil regelmessig oppdatere våre hjemmesider med utviklingen av samarbeidet.

Rapport om kapasitetsbygging og trening for UNITAR prosjekter i Afrika 2011
Partnerskap avtalen mellom UNITAR og RKK har gjennom det første året blitt en stor suksess. Kapasitetsbygging og trening ble startet opp høsten 2010 i Walvis Bay i Namibia og på Stord opplæring senter i Norge. I Namibia har det gjennom det siste året vært en jevn økning av Nigerianske studenter trent for UNITAR. Denne sommeren har 60 Nigerianske studenter deltatt samtidig på forskjellige kurser i Namibia. Alle ferdigstilte og pågående kurs har vært fagområder tilknyttet olje og gass industrien i Nigeria. RKK forventer at denne positive utviklingen vil fortsette.

RKK er svært fornøyd med mye positiv tilbakemelding fra UNITAR og deres partnere i Nigeria på den høye standarden i kursene. Et annet viktig og positivt resultat er at nesten samtlige studenter har funnet arbeid etter ferdigstillelsen av kursene. Grunnet økt aktivitet, og for å sikre kvalitet og forutsigbarhet, har RKK økt antall ansatte i Namibia og kjøpt innkvarterings fasiliteter i Walvis Bay. RKK forventer en fremtidig vekst og ekspansjon av kapasitets- og kompetanse bygging sammen med UNITAR også i andre afrikanske land. RKK er i tillegg til pågående opplæringskurs også involvert i planleggingsstudier for kapasitet og kompetansebygging i forskjellige prosjekter i Nigeria sammen med UNITAR og lokale myndigheter. RKK ser frem til å fortsette det fruktbare samarbeidet med UNITAR, og fortsette kapasitet og kompetanse bygging for nigerianske studenter.

Opplæringssamarbeid i 2011

Opplæringssamarbeidet mellom RKK og UNITAR har pågått med full styrke i hele 2011, og flere studenter er for tiden under opplæring i Namibia. Nå, i oktober 2011, er flere studenter under opplæring i Namibia. For øyeblikket gjelder dette PCO 8 (Drilling) som har 11 studenter fra NDDC, mens PCO 9 (Welding) har 6 studenter fra NDDC. Opplæringssamarbeidet mellom RKK og UNITAR har i 2011 omfattet et stort omfang av kurs. Treningsprogrammene har blitt avholdt fra starten av året, og vil fortsette i tiden fremover.

Kurs som har blitt holdt en eller flere ganger gjennom året er:

  • Instrumentation electro
  • Instrumentation piping
  • Automation
  • Safety & Security officer
  • Quality Maintenance & Inspection Officer
  • Oil & Gas introduction
  • Drilling - level 2 Roughnecks
  • Welding: Basic intro and TIG141

Oil & Gas Group

Foto over: Mr. Andrew Jacobs med olje- og gass gruppen (oktober 2011)

Mr Ryan Gordon with the Welding Group

Foto over: Mr Ryan Gordon with the welding group (oktober 2011)

RKK Namibia har gått til anskaffelse av mer utstyr for å sikre høy kvalitet på treningen under kursene. PLC modulene (se foto under), vil blir benyttet i kurs både når det gjelder automasjon og instrumentering.

PLC Modules for training in RKK Namibia

Walvis Bay

Nigerianske studenter i Walvis Bay I Namibia

040

I november 2010 gjennomførte en gruppe på 13 nigerianske studenter et 3 måneds Automasjonskurs på Stord Opplæring Senter. Kurset ble gjennomført fra november 2010 til februar 2011