Hjem / Internasjonalt / Nigeria / Første borekandidater!  

Det første olje- &gass borekurs i Namibia feiret!

Det første olje- &gass borekurs i Namibia feiret!

9. september ble det avholdt en offisiell markering for avslutning av det første olje- og gass borekurs noensinne i Swakopmund.
Innføringskurset i boring er et IADC–sertifisert kurs (International Association of Drilling Contractors), og ble gjennomført i Walvis Bay, Namibia.

RKK og UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) signerte i 2010 en partnerskapsavtale om kapasitetsbygging og opplæring i Afrika. RKK har gjennom denne partneravtalen tatt på seg ansvaret for å lære opp et antall nigerianere til den kompetanse som kreves for å kvalifisere til fagarbeider og bli en del av en faglært arbeidsstyrke i Nigeria.

RKK Namibia har under ledelse av direktør Carl Williams hatt ansvaret for å lære opp 23 lærlinger fra Nigeria i faget brønnboring, noe som kreves for høyt kvalifisert arbeid på nigerianske offshore-installasjoner. Dette har vært et pilotprogram tilbudt av RKK i Namibia sammen med vår opplæringspartner NAMFI (Namibian Maritime and Fisheries Institute) og internasjonale opplæringspartnere AKELA og Ocean Marine Training.

First Oil and gas drilling course Namibia Sept 2011

Carl Williams (director RKK Namibia), Dr. Godwin Poi (RSSDA - The Rivers State Sustainable Development Agency, Nigeria), Hon. Hafeni Ndemula (Walvis Bay), Dr. Sunday Samson (Nigerias ambassade i Namibia), Dr. Edmundson Minima (UNITAR), Cornelius Bundje (konst. direktør NAMFI), og Ole Imsland (adm. dir. RKK)

Den 9. september ble det derfor holdt en høytidelig og offisiell avslutningsseremoni for det første kullet på ”Seaside Hotel and Spa” i Swakopmund, Namibia.
I den namibiske fiskeriministerens tale sies det at ”Departementet for fiskeri og marine resurser gir sin helhjertete honnør for NAMFIs og RKK Namibias betydningsfulle innsats for å lære opp deltakerne innen dette fagområdet, særlig ettersom vi alle kjenner til at arbeidsstyrken fortsatt har behov for kvalifisert personell med gode ferdigheter. Jeg vil gjerne slå fast at dette yrkesopplæringskurset er svært avgjørende for namibiere flest også, siden formålet er å bistå regjeringen å lette på knappheten på yrkesfaglige ferdigheter.”

Under seremonien deltok minister for fiskeri og marine resurser representert ved Honourable Councilor Ndemula, hans eksellense høykommisæren for den føderale republikk Nigeria Dr Sunday George Samson og RKKs adminstrerende direktør Ole Imsland sammen med andre framstående gjester.

First Oil Gas Drilling Course Namibia Sept 2011