Rogaland Kurs og Kompetansesenter

kurskatalogen_small

Til kurskatalogen >

RKKs basis som en stiftelse opprettet av Rogaland fylkeskommune, består av nettverkssamarbeidet mellom 30 offentlige videregående skoler i tillegg til LO og NHO. Gjennom dette samarbeidet har vi skapt en konkurransedyktig og innovativ organisasjon som blir brukt som modell nasjonalt, og i enda større grad internasjonalt. RKK er gått fra å være en tradisjonell kursleverandør til å være samarbeidspartner innen kunnskapsutvikling i bedrifter, bransjer og i regioner.

Søk på RKKs nettsider
RKK Nettstedskart
RKK Videokonferanse

NYHETER

Lærling i RKK

17. oktober 2014

Rogaland Kurs og Kompetansesenter har for første gang tilsatt en lærling. Tove Kristine Grude ble tilsatt som lærling innen kontor og administrasjonsfaget høsten 2014. Vi håper... | Les mer...

Kjell Arholm stipend

27. juni 2014

Tirsdag 24. juni ble årets Kjell Arholm stipend delt ut. Prisen har vært utdelt hvert år f.o.m. 1995. Kjell Arholms minnestipend ble opprettet av styret i RKK – og er et reisestipend. Formålet med stipendet er å studere videregående opplæring i utlandet og utvikling av internasjonalforståelse. Styret for minnestipen det består av Fylkesordfører, leder for styret i RKK, leder avopplærings... | Les mer...

Infomøter om helsefagutdanninger Dalane vgs 17. juni

05. juni 2014

Invitasjon til informasjonsmøter om Helsefagarbeider Fagskole helsefag Tid: Tirsdag 17. juni 2014 Sted: Dalane videregående skole (auditoriet 3. etg.) Kl. 13.00 – 14.00: Info om... | Les mer...

Direktør for prosjektutvikling Kjell Håvard Sævareid går av med pensjon

04. juni 2014

Direktør for prosjektutvikling Kjell Håvard Sævareid har i dag sin siste arbeidsdag som ansatt i RKK, og blir med det pensjonist. Alle formelle oppgaver er nå enten avsluttet eller overbr... | Les mer...

Yrkessjåfører: vellykket etterutdanning

03. juni 2014

Haugaland vgs har stått for en svært vellykket gjennomføring av vårens kombinertkurs i etterutdanning for yrkessjåfører. Bilde: Bilene står klare til økonomikjøring. Åtte sjåfører gjenn... | Les mer...

Haugaland vgs godkjent som lærested

03. februar 2014

Haugaland vgs har nå blitt godkjent lærested for etterutdanning av yrkessjåfører. Skolen kan nå tilby opplæringsløp innen : Regelmessig etterutdanning for godstransport Sammensatt etterutdanning for person og godstransport Utvidelse av kompetanse fra person til godstransport Utvidelse av kompetanse fra gods til persontransport Kontaktperson - Jan Magne Sørli, 952 65 479 eller sorli... | Les mer...

IKT seminar i Astana, Kasakhstan

30. januar 2014

RKK avholdt et 3-dagers seminar i Astana i Kazakhstan fra 20. til 22. januar 2014. Kurset ble gjennomført av foredragsholder Kathrine Jølle Wathne fra RKK i Stavanger, med god bistand fra RKK´s medarbeider OlgaPonomaryova fra vårt kontor i Ust Kamenogorsk. Seminaret ble holdt i lokalene til Turan College i Astana. Se informasjon om seminaret på deres webside her.... | Les mer...

Nigerianske studenter på plass

28. januar 2014

FNs institutt for opplæring og forskning (UNITAR) i Afrika med støtte fra PetroleumTechnology Development Fund (PTDF) i Nigeria, signerte høsten 2013 en avtalemed RKK om et samarbeidsprosjekt som har som mål ågi studenter fra Nigeria teknisk utdannelse. Målet med programmet er å gi ungeNigerianske studenter mulighet for høyere teknisk utdannelse som ingeniører innenolje & gas relaterte fag... | Les mer...

Samarbeid med TIDE buss om etterutdanning

13. desember 2013

RKK-Haugaland vgs har inngått et samarbeid med TIDE buss innen sammensatt etterutdanning for person- og godstransport. Haugaland videregående har den praktiske delen av lastsikring og leier ut utstyr til kursene. Avtalen ble inngått høsten 2013 og vi er nå godt i gang med den praktiske gjennomføringen.... | Les mer...

Namibiakontor avvikles

12. desember 2013

Styret I RKK har besluttet å legge ned RKK sitt kontor I Namibia pga manglende lønnsomhet akkumulert over tid, samtidig som utsiktene til lønnsom drift er vurdert til å være små. Kontoret er nå stengt og de ansatte er sagt opp med virkning fra 31.01.2014. Alle henvendelser ang Namibiakontoret eller forespørsler om opplæring i Afrika bes rettet til administrerende direktør Kent Terje Ingebre... | Les mer...

Ny, stor tildeling av voksenopplæring

21. november 2013

RKK er tildelt kontrakt for voksenopplæring av Rogaland fylkeskommune for de neste to årene, med opsjon for forlengelse ytterligere to år til 2017. 16 skoler er involvert i gjennomføringen. Det er en viktig avtale for RKK og de videregående skolene, både fordi vi spiller en aktiv rolle i å gi tilbud om livslang læring og kvalifisering av voksne, og fordi den gir spennende og positive mulighet... | Les mer...

Oppstart fagskole automatisering på Åkrehamn

21. november 2013

Nytt fagskoletilbud for deg med fagbrev innen automasjon eller tilsvarende starter 8. januar 2014 på Åkrehamn videregående skole. Den 2-årige tertiærutdanningen er godkjent av NOKUT og vil gå som deltid over 3 år. Etter endt utdanning vil studentene få kompetansetittelen automatiseringsteknikker. Tilbudet er stedbasert med 2 samlingsdager i uken i tillegg til nettresurser. Det er mulighet for... | Les mer...

Populære kurs for UDI

21. november 2013

RKK avslutter denne uken en rekke kurs for UDI (Utlendingsdirektoratet). Kursene gjennomføres ved flere skoler: Godalen, Haugaland, Karmsund, Møllehagen, Strand og Time har vært engasjerte.Målgruppene for kursene er både asylsøkere som skal stimuleres til frivillig retur og veiledning for mottaksansatte.RKK har gjennomført en rekke kvalifiseringstiltak for svært ulike og sammensatte grupper,... | Les mer...

Ny administrerende direktør i RKK

08. oktober 2013

RKK fikk 23. september 2013 ny administrerende direktør da Kent Terje Ingebretsen tilrådte i stillingen. Kent Terje kommer fra SOTS som avdelingsleder. Han tar nå først fatt på oppgaver med å styrke RKK som leverandør av ny kompetanse og livslang læring i det norske markedet i et sterkt samarbeid med de videregående skolene i Rogaland. Bilder viser Kent Terje som blir ønsket velkommen av v... | Les mer...

CETOP nivå 1 – Hydraulikk – Sertifisering av SOTS kurssenter

10. september 2013

I august 2013 mottok SOTS kurssenter sertifisering for opplæring for CETOP nivå 1, for kurssenterets hydraulikk program. Sertifiseringen ble gitt av HPF - Hydraulikk og Pneumatikk Foreningen. CETOP nivå 1 programmene gir et fundament av kunnskap med vekt på grunnleggende prinsipper, komponent funksjonalitet, drift og anerkjennelse sammen med en forståelse av hydrauliske systemer på et grunn... | Les mer...

Oppstart av kurs: Helsearbeiderfag og Barne- og ungdomsarbeiderfag

27. august 2013

Nå starter det opp kurs for helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag. Opplegget er tilpasset voksne søkere, og undervisningen foregår på kveldstid. Det forutsettes også selvstudie med nettstøtte fra foreleser. Opplæringen vil sammen med relevant praksis gi grunnlag for fagbrev. Oppstart Helsefagarbeider mandag 2. september - meld deg på her. Oppstart Barne- og ungdomsarbeiderfag to... | Les mer...