Rogaland Kurs og Kompetansesenter

kjerag

RKKs basis som en stiftelse opprettet av Rogaland fylkeskommune, består av nettverkssamarbeidet mellom 30 offentlige videregående skoler i tillegg til LO og NHO. Gjennom dette samarbeidet har vi skapt en konkurransedyktig og innovativ organisasjon som blir brukt som modell nasjonalt, og i enda større grad internasjonalt. RKK er gått fra å være en tradisjonell kursleverandør til å være samarbeidspartner innen kunnskapsutvikling i bedrifter, bransjer og i regioner.

Søk på RKKs nettsider
RKK Nettstedskart
RKK Videokonferanse