Rogaland Kurs og Kompetansesenter

FAGSKOLE

Viktig endring fra 1. januar 2018: VIDEREGÅENDE FOR VOKSNE

fagskole

videregående opplæring studiekompetanse fagbrev yrkesteori påbygg

Videreutdanningsmuligheter for deg som har fagbrev eller tilsvarende realkompetanse.

RKKs tilbud om videregående opplæring for voksne vil i fra 1. januar 2018 være i regi av Rogaland fylkeskommune.

For igangsatte tilbud som går inn i 2018, vil det være en overgangsordning som sikrer at de videreføres i regi av RKK i samarbeid med Rogaland fylkeskommune fram til avsluttet kurs, men nye tilbud vil fra 1. januar 2018 være i regi av Rogaland Fylkeskommune ved avdeling for voksenopplæring.
Ønsker du å delta i voksenopplæringskurs eller melde deg på som privatist, finner du informasjon om dette her: http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning.
Du kan også ta kontakt med Rogaland fylkeskommune på tlf 51 51 66 00

Er du usikker på hva som er rett for deg, kan du kontakte et av karrieresenterne: http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Karrieresenter-Rogaland

     

kurskatalogen_small

Til kurskatalogen >
[Vis alle kursmuligheter]

RKKs basis som en stiftelse opprettet av Rogaland fylkeskommune, består av nettverkssamarbeidet mellom 30 offentlige videregående skoler i tillegg til LO og NHO. Gjennom dette samarbeidet har vi skapt en konkurransedyktig og innovativ organisasjon som blir brukt som modell nasjonalt, og i enda større grad internasjonalt. RKK er gått fra å være en tradisjonell kursleverandør til å være samarbeidspartner innen kunnskapsutvikling i bedrifter, bransjer og i regioner.

VIKTIG: Fra 1. januar 2018 flytter våre utdanningstilbud innen VIDEREGÅENDE FOR VOKSNE til Rogaland fylkeskommune.

NYHETER

Nye videreutdanningsmuligheter for kokker i hele landet godkjent!

13. november 2015

Forpleiningsleder i maritim sektor er en ny 1-årig videreutdanning som nå er offentlig godkjent og unik i Norge høsten 2015. Den er etablert ved Karmsund vgs og drives av RKK Karmsund. Rolf Jarl Sjøen er faglig ansvarlig og ser fram til å starte opp utdanningen skal videreutdanne kokker til forpleiningsleder, en viktig mellomlederstilling med ansvar for viktige oppgaver ombord. Oppstart av før... | Les mer...

Avslutningskonferanse OnStage

13. november 2015

Unge innvandrere kan gjennom OnStage-prosjektets virkemidler styrke sine muligheter i arbeidsmarkedet takket være prosjektet "ON STAGE - Styrking av ansettelsesmuligheter for unge innvandrere ved bruk av BIOGRAFISK ROLLESPILL og elementer av DRAMA" Prosjektpartnerskapet inviterte 25. september 2015 europeiske interessentgrupper til å møte og delta i "Unge på scenen", et... | Les mer...

Forkurs: ny, utsatt søknadsfrist 1. september

14. august 2015

Vårt populære forkurs for ingeniør har fått utsatt søknadsfristen fra 15. august til 1. september! Årsaken er at det i løpet av de siste par dagene har kommet svært mange nye søkere, flere henvendelser og mange spørsmål. Vi ser en markant økt interesse også i søk etter denne type tilbud med nesten 300% økning i antall treff, og holder derfor døren åpen en stund til slik at flere skal få anle... | Les mer...

EU-prosjektet OnStage klart med 3 nye produkter

22. juli 2015

On Stage prosjektet (2013‐1-NO1-LEO05‐06159) har som mål å styrke unge immigranters muligheter på arbeidsmarkedet ved hjelp av biografisk rollespill og elementer av drama. Partnere fra Norge, Portugal, Spania, Hellas og Østerrike har utviklet didaktisk materiell rettet mot lærere og rådgivere innen yrkesfaglig utdanning som jobber med den 1. og den 2. generasjoner innvandrere innen bygningsar... | Les mer...

Studere til høsten? Søk støtte i Lånekassen!

19. mai 2015

SØK TIDLIG Skal du fortsette å studere til høsten? Nå kan du søke om støtte fra Lånekassen hvis du har studieplass. SIGNER ELEKTRONISK Du kan enkelt signere avtalen om støtte med Ban... | Les mer...

Kjell Arholm stipend

27. juni 2014

Tirsdag 24. juni ble årets Kjell Arholm stipend delt ut. Prisen har vært utdelt hvert år f.o.m. 1995. Kjell Arholms minnestipend ble opprettet av styret i RKK – og er et reisestipend. Formålet med stipendet er å studere videregående opplæring i utlandet og utvikling av internasjonalforståelse. Styret for minnestipen det består av Fylkesordfører, leder for styret i RKK, leder avopplærings... | Les mer...

Infomøter om helsefagutdanninger Dalane vgs 17. juni

05. juni 2014

Invitasjon til informasjonsmøter om Helsefagarbeider Fagskole helsefag Tid: Tirsdag 17. juni 2014 Sted: Dalane videregående skole (auditoriet 3. etg.) Kl. 13.00 – 14.00: Info om... | Les mer...

Direktør for prosjektutvikling Kjell Håvard Sævareid går av med pensjon

04. juni 2014

Direktør for prosjektutvikling Kjell Håvard Sævareid har i dag sin siste arbeidsdag som ansatt i RKK, og blir med det pensjonist. Alle formelle oppgaver er nå enten avsluttet eller overbr... | Les mer...

Yrkessjåfører: vellykket etterutdanning

03. juni 2014

Haugaland vgs har stått for en svært vellykket gjennomføring av vårens kombinertkurs i etterutdanning for yrkessjåfører. Bilde: Bilene står klare til økonomikjøring. Åtte sjåfører gjenn... | Les mer...

Haugaland vgs godkjent som lærested

03. februar 2014

Haugaland vgs har nå blitt godkjent lærested for etterutdanning av yrkessjåfører. Skolen kan nå tilby opplæringsløp innen : Regelmessig etterutdanning for godstransport Sammensatt etterutdanning for person og godstransport Utvidelse av kompetanse fra person til godstransport Utvidelse av kompetanse fra gods til persontransport Kontaktperson - Jan Magne Sørli, 952 65 479 eller sorli... | Les mer...

IKT seminar i Astana, Kasakhstan

30. januar 2014

RKK avholdt et 3-dagers seminar i Astana i Kazakhstan fra 20. til 22. januar 2014. Kurset ble gjennomført av foredragsholder Kathrine Jølle Wathne fra RKK i Stavanger, med god bistand fra RKK´s medarbeider OlgaPonomaryova fra vårt kontor i Ust Kamenogorsk. Seminaret ble holdt i lokalene til Turan College i Astana. Se informasjon om seminaret på deres webside her.... | Les mer...

Nigerianske studenter på plass

28. januar 2014

FNs institutt for opplæring og forskning (UNITAR) i Afrika med støtte fra PetroleumTechnology Development Fund (PTDF) i Nigeria, signerte høsten 2013 en avtalemed RKK om et samarbeidsprosjekt som har som mål ågi studenter fra Nigeria teknisk utdannelse. Målet med programmet er å gi ungeNigerianske studenter mulighet for høyere teknisk utdannelse som ingeniører innenolje & gas relaterte fag... | Les mer...

Samarbeid med TIDE buss om etterutdanning

13. desember 2013

RKK-Haugaland vgs har inngått et samarbeid med TIDE buss innen sammensatt etterutdanning for person- og godstransport. Haugaland videregående har den praktiske delen av lastsikring og leier ut utstyr til kursene. Avtalen ble inngått høsten 2013 og vi er nå godt i gang med den praktiske gjennomføringen.... | Les mer...

Namibiakontor avvikles

12. desember 2013

Styret I RKK har besluttet å legge ned RKK sitt kontor I Namibia pga manglende lønnsomhet akkumulert over tid, samtidig som utsiktene til lønnsom drift er vurdert til å være små. Kontoret er nå stengt og de ansatte er sagt opp med virkning fra 31.01.2014. Alle henvendelser ang Namibiakontoret eller forespørsler om opplæring i Afrika bes rettet til administrerende direktør Kent Terje Ingebre... | Les mer...

Ny, stor tildeling av voksenopplæring

21. november 2013

RKK er tildelt kontrakt for voksenopplæring av Rogaland fylkeskommune for de neste to årene, med opsjon for forlengelse ytterligere to år til 2017. 16 skoler er involvert i gjennomføringen. Det er en viktig avtale for RKK og de videregående skolene, både fordi vi spiller en aktiv rolle i å gi tilbud om livslang læring og kvalifisering av voksne, og fordi den gir spennende og positive mulighet... | Les mer...

Oppstart fagskole automatisering på Åkrehamn

21. november 2013

Nytt fagskoletilbud for deg med fagbrev innen automasjon eller tilsvarende starter 8. januar 2014 på Åkrehamn videregående skole. Den 2-årige tertiærutdanningen er godkjent av NOKUT og vil gå som deltid over 3 år. Etter endt utdanning vil studentene få kompetansetittelen automatiseringsteknikker. Tilbudet er stedbasert med 2 samlingsdager i uken i tillegg til nettresurser. Det er mulighet for... | Les mer...